top of page

Publicaciones

Primera autora o autora principal

Villaécija, A., Cunillera, M. y Bach, C. (2023) Llistat de resultats d’aprenentatge per a les titulacions de grau de l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge: Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació. En Universitat Pompeu Fabra, Unitat d'Igualtat (Ed.), Mapes de competències i resultats d'aprenentatge en perspectiva de gènere i violència masclista. Disponible en hdl.handle.net/10230

 

Villaécija, A. (2022). Las familias léxicas y los morfofonemas en lengua de signos catalana (LSC): Una aproximación prosódica. Revista de Estudios de Lenguas de Signos REVLES4, 1-28. Disponible en revles.es/art/morfofonemas

Villaécija, A. (2020). CompoundingEn J. Quer y G. Barberà (Ed.), A Grammar of Catalan Sign Language (LSC). Disponible en sign-hub.eu/compounding 

Villaécija, A. (2020). Non-native lexiconEn J. Quer y G. Barberà (Ed.), A Grammar of Catalan Sign Language (LSC). Disponible en sign-hub.eu/non-native_lexicon

 

Villaécija, A. (2019). Word formation in specialized domains: Towards a term typology in Catalan Sign Language (Trabajo de Final de Máster). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.


Villaécija, A. (2018). La comunitat sorda i la llengua de signes: Proposta de diccionari terminològic (Trabajo de Final de Grado). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Coautora

Observatori de Neologia (2021). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2020). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. (Papers de l'IULA. Sèrie informes, 74). DL: B 6281-2021.

Observatori de Neologia (2021). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2019). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. (Papers de l'IULA. Sèrie informes, 72). DL: B 6281-2021.

Observatori de Neologia (2019). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2018). Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.
 

Observatori de Neologia (2019). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2018). Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.

Presentaciones

2022

 

Villaécija, A. (2022). Full reduplication as a derivative process in Catalan Sign Language (LSC): Frequency rate, path, and circular movements. Presentación oral en el TISLR 14 (14th International Conference on Theoretical Issues in Sign Language Research). National Museum of Ethnology. Osaka, Japón. 27 de septiembre.

Villaécija, A. (2022). Sequential derivation in Catalan Sign Language (LSC): Agentive, qualitative and sense affixes. Presentación de póster en el IMM20 (20th International Morphology Meeting). Hungarian Research Centre for Linguistics. Hungría, Budapest. 1-4 de septiembre.

Villaécija, A. (2022). Sequential derivation in Catalan Sign Language (LSC). Presentación oral en el Doctoral colloquium "Kollokationen und diskursive Traditionen". Europa-University Flensburg, en colaboración con Deutsch-Französische Hochschule. Alemania, Flensburgo. 6-8 de junio.

2021

Villaécija, A. (2021). Reduplication as a derivative process in Catalan Sign Language (LSC). Ponencia en el Workshop UR-Ling 2021. Universitat Pompeu Fabra. 12 de noviembre.

 

Villaécija, A. (2021). La reduplicación como proceso derivativo en lengua de signos catalana (LSC). Presentación de póster en la Jornada Morforetem (XVII Encuentro de morfólogos). Universidad de Salamanca. 23-24 de septiembre.

Villaécija, A. (2021). La derivación en lengua de signos catalana (LSC). Presentación oral en Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC). 24 de julio.

Villaécija, A. (2021). Com es formen els signes? Parlem de la derivació en llengua de signes catalana (LSC). Presentación oral en VIII Seminari de la LSC. FESOCA, Institut d'Estudis Catalans. 3 de junio.

2020

Villaécija, A. (2020). Towards a description of simultaneous and sequential derivational morphemes in Catalan Sign Language (LSC). Defensa y presentación del proyecto de investigación. Presidente: Dr. Josep Quer (UPF), secretaria: Dra. Eulàlia Ribera-Llonc (Institut d'Estudis Catalans), vocal: Dra. Maria Rosa Lloret (UB). 27 de mayo. 

2019

Villaécija, A. (2019). Aprenem a parlar amb les mans: iniciació a la llengua de signes catalana. Taller en The European Researchers' Night, Matí de la Recerca 2019. Escola Elisenda Virolai. 26 de septiembre.

Experiencia docente universitaria

2022-2023

 

Ús comparat (catalán-español). Grado de Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

2021-2022

 

Descripción y análisis 1 (llengua de signes catalana). Grados de Lenguas Aplicadas y Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

 

Lengua Española. Grado de Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Terminología. Grado de Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

 

2020-2021

Lengua Española. Grado de Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Terminología. Grado de Traducción e Interpretación. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

bottom of page